Ceny za veterinární služby jsou smluvní. Pokud Vás zajímá nějaká cena, navštivte naše pracoviště i se svým zvířetem! Cena je vždy individuální a stanovena vždy podle spousty faktorů- zdravotní stav zvířete, náročnoust úkonu, váha zvířete, spotřeba léků, materiálu...

Kalkulaci všech úkonů provádíme až po vyšetření a zvážení zvířete.

Veterinární lékaři dle platné legislativy nesmí prodávat léky bez předchozího vyšetření zvířete. Léky vázané na recept lze prodat až po vyšetření zvířete. Vyjímkou jsou dlouhodobě léčená zvířata (např.kardiaci a epileptici).

Ceník

cestovné                                                                                                       9,-/km (minimálně 50,-)

pohotovostní příplatek- víkend, svátek, noc                                                   500-2000,-

vakcinace psa (psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, infekční laryngotracheitida, leptospiróza + vzteklina)   400,-

vakcinace psa pouze vzteklina                                                                     350,-

vakcinace kočky- herpesviróza, kaliciviróza, panleukopenie, vzteklina               400,-

čip + aplikace čipu + registrace do databáze                                                 500,-

vystavení pasu zvířete                                                                                 500,-

vyšetření klinické                                                                                        250-350,-

kastrace kocoura                                                                                        700,-

kastrace kočky                                                                                          1200,-  

 

Ceny za veterinární ošetření jsou smluvní, více o cenách osobně.

Jsem plátce DPH.

Při samostatném prodeji zboží je tržba zaevidovaná v systému EET a zákazník musí obdržet účtenku. Ostatní příjmy veterinární ordinace zatím povinnosti vyplývající z EET nepodléhají.