Africký mor prasat

01.04.2014 12:55

(Informace Státní veterinární správy)


Africký mor prasat (AMP)

 • je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat
 • je charakteristický vysokou, téměř 100% úmrtností
 • je přenosný přímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zvířete nebo prostřednictvím klíšťat na prase domácí i divoké
 • se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů a krváceninami v podkoží
 • se dále projevuje u prasnic zmetáním
 • charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, krváceniny v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech


Možnosti předcházení této nákaze
 

Chovatelé hospodářských zvířat

 • dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti
 • zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství, případně jejich kontaktu s krmivem a stelivem
 • respektovat zákaz používání kuchyňských odpadů ke krmení zvířat

Myslivci

 • věnovat zvýšenou pozornost uloveným divokým prasatům, zda se u nich neprojevily některé výše popsané příznaky (malátnost, těžké dýchání, odmítání potravy, krvavý průjem, zvracení, cyanotická kůže)
 • zajištění odeslání vzorků z nalezených uhynulých divokých prasat na vyšetření do SVÚ

 

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. Vakcinace prasat proti této nákaze je jednak zakázána legislativou a vakcína ani neexistuje. V Evropě se dlouhodobě africký mor vyskytuje na Sardinii. Jedná se však o izolovanou lokalitu, odkud se nákaza dále nešíří. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří přes Rusko, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku. Při jeho objevení by bylo nutné postupovat velmi razantně. Uzavřít chovy, nakažené chovy likvidovat – a to vše by znamenalo velké ztráty pro chovatele a byla by to i velká zátěž pro státní rozpočet.

Nákaza není přenosná na jiné druhy zvířat a ani na člověka.

Bezprostřední riziko zavlečení afrického moru prasat do ČR v současné době sice neexistuje, ale vzhledem k pozvolnému šíření přes řadu blízkých zemí a zejména s ohledem na pohyb zvířat a vozidel je třeba s tímto rizikem počítat.

 

Zpět