Bezdůvodné usmrcení je zakázáno!

12.01.2013 09:54

 

246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání:

§ 5

       (1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.

       (2) Důvodem k usmrcení je:

a) využití produktů hospodářského zvířete,

b) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,

c) bezprostřední ohrožení člověka zvířetem,

d) výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů, 2a)

e) nařízené mimořádné veterinární 2b) nebo hygienické opatření 2c) při ochraně před nákazami, 2d)

f) ukončení pokusu na pokusném zvířeti, není-li v projektu pokusů stanoveno jinak,

g) regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, 2a), 2e)

h) deratizace 2c) a opatření v boji proti škodlivým organismům, 2f)

i) uložené zvláštní opatření v případě nemožnosti identifikovat zvíře podle zvláštních právních předpisů. 2g)

 

Bezdůvodné usmrcení nebo usmrcení z důvodů výše neuvedených je zakázáno,  proto mě o něj nikdy nežádejte.

 

 

Zpět