Zubní ošetření koní

04.02.2021 17:32

Pravidelné stomatologické prohlídky by měly být běžkou součástí péče o koně ve všech chovech. Tyto komplexní prohlídky se provádějí každých 6-12 měsíců. 

Ošetření zubů provádím v lehké sedaci. Používám vždy rozvěrač dutiny ústní a kvalitní světlo. Po vyhodnocení stavu zubů používám elektrickou zubní brusku k úpravě chrupu, obroušení ostrých hran, vybalancování skusu. 

Kdy začít s pravidelnými kontrolami zubů?

Určitě je vhodné provádět prohlídku zubů již u hříbat a mladých koní- kontrolovat různé vrozené defekty, vady skusu, rozštěpy patra, vývojové problémy spojené s výměnou chrupu, případně odstraňování ostrých hran stoliček a třenových zubů. Nejpozději bych doporučila zuby zkontrolovat těsně před obsednutím.

U jezdecky využívaných koní se kontroluje prořezání prvních premolárů tzv.,,vlčích zubů,, které mohou být při uždění citlivé a způsobovat tak horší jezditelnost koně a proto se trhají. Jsou to opravdu malé zuby, s krátkým kořenem. Vytržení je rutinní zákrok s velice rychlou rekonvalescencí.

Jaké jsou projevy ostrých hran zubů?

Koňské zuby se vysouvají z dásní téměř po celý život. Při žvýkání potravy se zuby přirozeně obrušují a tím vznikají velmi ostré hrany na straně jazyka ve spodní řadě a na tvářově straně v horní řadě stoliček a premolárů. U horní řady tyto ostré hrany zraňují sliznici tváří a kůň se pak často brání utažení nánosníku. Ostré spodní zuby zase zraňují jazyk. Kůň pak žere pomalu, opatrně, část potravy nechá vypadnout z pusy ven. 

Při ježdění se všímejte, když se kůň brání přilnutí, hází hlavou, když je přehnaně opatrný, těžko voditelný, hůře ohebný na jednu stranu. Kůň s nepohodlým v hubě často nepění.

Proč je dobré koně na zubní ošetření lehce sedovat?

Sedace koně je nezbytná právě z toho důvodu, že takzvané ostré háky vznikají na druhém třenovém zubu v horní řadě zubů a na poslední stoličce ve spodní řadě zubů. A právě ty poslední zuby v řadách jsou ty nejproblematičtější. Ty ke kterým se dostáváme u koně hůře a u koně který hází hlavou se na ně v podstatě nelze dostat a už vůbec je nejde obrousit citlivě tak, abychom nezasahovali do skusné plochy. Moderní citlivá stomatologie do skuzných ploch zasahuje úplně minimálně a velmi citlině jen v případě vzniklých vln. Správně se zaoblují jen ostré hrany. Citlivá ale dostatečná sedace během stomatologické péče koně je základ bezpečí jak pro samotného koně, tak pro majitele/asistenta a v neposledního řadě pro veterináře. 

  

Zpět