Koně

Poskytuji základní veterinární služby chovatelům koní, se zaměřením na reprodukci a řešení reprodukčních problémů. 

Reprodukce

 • diagnostika březosti
 • řešení vícečetných gravidit
 • asistovaná reprodukce- inseminace čerstvým i mraženým semenem, určení vhodného termínu pro zapuštění
 • asistence při porodech
 • řešení poruch plodnosti

Prevence

 • vakcinace
 • sestavení vhodného odčervovacího plánu
 • vyšetření krve pro přesun koní

Laboratorní vyšetření

 • hematologické a biochemické vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • parazitologické vyšetření trusu
 • mikrobiologické vyšetření
 • cytologické vyšetření

 

Interní medicína

 • onemocnění trávicího aparátu- ošetření kolik, průjmů
 • onemocnění dýchacího aparátu
 • neurologické vyšetření
 • vyšetření močového aparátu